Skolkuratorer

Vi skolkuratorer tillhör elevhälsan och vårt uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Det förebyggande arbetet innebär att vi arbetar för att minska risken för elevers ohälsa. Det hälsofrämjande arbetet innebär att vi arbetar för att bibehålla elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Vi arbetar för att du som elev ska må så bra som möjligt i skolan. Ibland kan livet kännas svårt och det är inte alltid lätt att veta vem man ska vända sig till, då kan man vända sig till oss kuratorer. Även du som förälder är välkommen att vända dig till oss för råd och stöd i olika frågor som gäller ditt barn.

Vanliga frågor som vi jobbar med är om stress, utanförskap, mobbning, droger, alkohol, oro, ångest, sorg, sömnproblem, relationer, familjeproblem m.m. Inga frågor eller funderingar är för små eller obetydliga. Vi kan också förmedla kontakt med andra instanser som t ex barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), vuxenpsykiatrin, socialtjänsten eller habiliteringen. Hos oss kan du också få information om CSN och andra studieekonomiska frågor.

Tveka inte att ta kontakt med oss om det är något du undrar över!

Skolkurator
(EK, HT, NA, RL)

Beatrice Andersson Sobotka
070 - 563 97 97
beatrice.andersson.sobotka@alleskolan.eu

Skolkurator
(BF, FT, Gymnasiesärskolan, VO)

Matilda Almquist
070 - 576 38 40
matilda.almquist@alleskolan.eu

Skolkurator
(ES, HU, IN, SA, TE)

Ulrika Backeborn
070-293 23 72
ulrika.backeborn@alleskolan.eu

Skolkurator
(BA, EE, Lärling)

Sofia Thevathason
070 - 601 76 10
sofia.thevathason@alleskolan.eu

Skolkurator
(IM, Punkten)

Alexander Sandberg
070 - 200 83 66
alexander.sandberg@alleskolan.eu

Skolkurator
(IM Språkintro)

Ourania Paraskevadi
070 - 817 18 28
ourania.paraskevadi@alleskolan.eu

Skolkurator
(Projektledare #jagmed)

Carina Nyhlin
076 - 403 61 58
carina.nyhlin@alleskolan.eu

Skolkurator
(EK, HT, NA, RL)

Beatrice Andersson Sobotka
070 - 563 97 97
beatrice.andersson.sobotka@alleskolan.eu

Skolkurator
(BF, FT, Gymnasiesärskolan, VO)

Matilda Almquist
070 - 576 38 40
matilda.almquist@alleskolan.eu

Skolkurator
(ES, HU, IN, SA, TE)

Ulrika Backeborn
070-293 23 72
ulrika.backeborn@alleskolan.eu

Skolkurator
(BA, EE, Lärling)

Sofia Thevathason
070 - 601 76 10
sofia.thevathason@alleskolan.eu

Skolkurator
(IM, Punkten)

Alexander Sandberg
070 - 200 83 66
alexander.sandberg@alleskolan.eu

Skolkurator
(IM Språkintro)

Ourania Paraskevadi
070 - 817 18 28
ourania.paraskevadi@alleskolan.eu

Skolkurator
(Projektledare #jagmed)

Carina Nyhlin
076 - 403 61 58
carina.nyhlin@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 070 - 587 18 66, Fax: 0582 - 68 54 66, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 Fax: 0582 - 68 54 66 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 070 - 587 18 66 Fax: 0582 - 68 54 66 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund