Skolsköterskor

Skolsköterskorna hälsar välkommen!

Elevhälsans medicinska insats har börjat med mottagningstider för att förenkla och förbättra tillgängligheten.

Elevhälsans medicinska insatsPDF

Vi finns anträffbara dagligen mellan 13:00-14:00 för rådgivning och enklare sjukvårdsinsatser. Ingen tidsbokning krävs. Man kan även ringa eller maila oss på:

Skolsköterska
Fordons- och transportsprogrammet
Industritekniska programmet
Teknikprogrammet


Cecilia Nielsen
070 - 273 79 19
cecilia.nielsen@alleskolan.eu

Skolsköterska
Estetiska programmet
Humanistiska programmet
Introduktionsprogrammet
Punkten
Samhällsvetenskapsprogrammet
Karin Jansson
070 - 671 51 58
karin.jansson@alleskolan.eu

Skolsköterska
Ekonomiprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Lärlingsutbildningar
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet

Cecilia Niklasson
070 - 601 58 55
cecilia.niklasson@alleskolan.eu

Skolsköterska
Barn och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet

El- och energiprogrammet
Gymnasiesärskolan
Vård- och omsorgsprogrammet
Wiveka Andersson
070 - 324 70 22
wiveka.andersson@alleskolan.eu

Skolsköterska
Introduktionsprogrammet - Språkintroduktion

Hanna Sund
070 - 812 83 50
hanna.sund@alleskolan.eu

Skolsköterska
Fordons- och transportsprogrammet
Industritekniska programmet
Teknikprogrammet


Cecilia Nielsen
070 - 273 79 19
cecilia.nielsen@alleskolan.eu

Skolsköterska
Estetiska programmet
Humanistiska programmet
Introduktionsprogrammet
Punkten
Samhällsvetenskapsprogrammet
Karin Jansson
070 - 671 51 58
karin.jansson@alleskolan.eu

Skolsköterska
Ekonomiprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Lärlingsutbildningar
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet

Cecilia Niklasson
070 - 601 58 55
cecilia.niklasson@alleskolan.eu

Skolsköterska
Barn och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet

El- och energiprogrammet
Gymnasiesärskolan
Vård- och omsorgsprogrammet
Wiveka Andersson
070 - 324 70 22
wiveka.andersson@alleskolan.eu

Skolsköterska
Introduktionsprogrammet - Språkintroduktion

Hanna Sund
070 - 812 83 50
hanna.sund@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 070 - 587 18 66, Fax: 0582 - 68 54 66, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 Fax: 0582 - 68 54 66 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 070 - 587 18 66 Fax: 0582 - 68 54 66 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund