Specialpedagoger

Vi specialpedagoger hoppas att du som elev ska tänka och känna att det är stimulerande och kul att lära!

Vi specialpedagoger arbetar för att du som elev ska ges goda förutsättningar till utveckling och lärande utifrån dina behov, förutsättningar och möjligheter.

Det innebär att vi tillför specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.

Vi kartlägger hinder i skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd. Vi genomför pedagogiska utredningar och kan vid behov ge handledning och konsultation till pedagogisk personal.

Vi samarbetar med dina lärare, så att du får så bra förutsättningar som möjligt för att nå målen.

Vi samverkar med andra verksamheter inom kommun och landsting.

Vi är delaktiga när verksamheten följs upp och utvärderas. Vi är delaktiga när det handlar om utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer.

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor och funderingar!

Specialpedagog
(BF, FT, Gymnasiesärskolan, IN, TE, VO)

Lena Solheim
070 - 280 45 66
lena.solheim@alleskolan.eu

Specialpedagog
(ES, HU, IMIA, IMYRK, SA)


Anne Kliko Björk
070 - 601 87 20
anne.kliko.bjork@alleskolan.eu

Specialpedagog
(EK, HA, HT, NA, RL)


Carina Bergström
070 - 325 60 30
carina.bergstrom@alleskolan.eu

Specialpedagog
(BF, FT, Gymnasiesärskolan, IN, TE, VO)

Lena Solheim
070 - 280 45 66
lena.solheim@alleskolan.eu

Specialpedagog
(ES, HU, IMIA, IMYRK, SA)


Anne Kliko Björk
070 - 601 87 20
anne.kliko.bjork@alleskolan.eu

Specialpedagog
(EK, HA, HT, NA, RL)


Carina Bergström
070 - 325 60 30
carina.bergstrom@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 070 - 587 18 66, Fax: 0582 - 68 54 66, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 Fax: 0582 - 68 54 66 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 070 - 587 18 66 Fax: 0582 - 68 54 66 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund