Sjukanmälan och frånvaro

Ring in sjukfrånvaro: 08-12 45 15 34

Du kommer då till en Talsvarstjänst där vårdnadshavare eller elev knappar in personnummer på eleven som är sjuk.

Meddelandet som möter den som ringer är detta:

Hej och välkommen till din kommuns registreringstjänst.
Här kan du registrera frånvaro för dig och ditt barn. För att komma tillbaka till början kan du när som helst trycka * (stjärna). För hjälp kan du när du vill trycka # (fyrkant). Var vänlig tryck in personens tiosiffriga personnummer.

En bekräftelse till vårdnadshavare kommer att skickas via SMS eller e-post om dessa uppgifter finns registrerade i Dexter.

Sjukanmälan kommer därefter att direkt visas i Dexter för klassföreståndare och undervisande lärare.

Det är viktigt att ringa in sjukanmälan, varje sjukdag, innan första lektionen startar för att undvika felaktig registrering av ogiltig frånvaro.

OGILTIG FRÅNVARO
Enligt den nya skollagen ska skolan meddela vårdnadshavare samma dag som elev uteblir från lektion utan giltig anledning.

Alléskolan ger alla vårdnadshavare möjlighet att via sms och/eller e-post få besked om ogiltig frånvaro. Om elev uteblir från lektion och när läraren registrerat frånvaron som ogiltig skapar systemet automatiskt ett meddelande till vårdnadshavare.

Vid upprepad ogiltig frånvaro blir du kallad till ett samtal med en lärare eller med din klassföreståndare. Detta samtal dokumenteras. Fortsätter frånvaron, får du en varning om att studiemedlet riskerar att dras in. Om den ogiltiga frånvaron trots detta fortsätter, meddelas CSN (Centrala studiestödsnämnden) och du blir av med sitt studiebidrag.

När det bedöms att du bedriver studier på heltid meddelas detta till CSN och du återfår sitt studiemedel.

Länk: CSN - Vad händer med studiebidraget om du skolkarlänk till annan webbplats

Vårdnadshavare - När eleven fyller 18 år
När en elev fyller 18 år så kommer kopplingen mellan vårdnadshavare och elev automatiskt avbrytas i Dexter i och med uppdatering av folkbokföringsuppgifter från Skatteverket. Detta innebär att ni som förälder inte kan logga in när eleven har blivit myndig.

Skolans rekommendation är att förälder tillsammans med eleven loggar in i systemet, med elevens inloggningsuppgifter, och på så sätt tar del av elevens studieresultat, frånvaro/närvaro osv

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund