Stödstugan

I Stödstugan arbetar vi för att så många som möjligt av eleverna på Alléskolan ska få godkända betyg i svenska, engelska och matematik. Här finns alltså möjlighet att få bra hjälp om man får problem i dessa ämnen.

I Stödstugan finns också tillfälle att göra olika prov i enskildhet. Elever kan under kortare eller längre perioder få möjlighet att göra prov enskilt och då t.ex. få hjälp med uppläsning av provet

Eleverna har en gång per termin möjlighet att tenta upp icke godkända betyg i en prövning.
Vi sköter då vakt och administration för hela skolan.

Genom vårt sätt att arbeta finns också möjligheter att under hela läsåret tenta upp icke godkända betyg i svenska, engelska och matematik.

Elever är också välkomna att använda våra lokaler för att göra sina olika läxor och arbetsuppgifter.

Vi utför även läs- och skrivutredningar för elever med läs- och skrivproblem. Detta ger bl.a. möjlighet att få göra muntligt teoriprov till körkortet.

Det finns olika sätt att få hjälp av Stödstugans personal. Det kan t.ex. vara att eleven genom ett beslut om åtgärdsprogram via sin rektor, beviljats möjlighet till stöd i en eller flera kurser eller att eleven genom egen kontakt med Stödstugans personal uttryckt behov av stöd.

I Stödstugan finns:

Gabriel Andersson, lärare i matematik.

Lovisa Göthlin, lärare i matematik

Lisa Broadley, lärare i engelska och svenska.

Charlotta Wahlström, lärare i engelska

Erika Lager, lärare i engelska och svenska

Anna Wängdahl, lärare i engelska och svenska

Niklas Sedig, lärare i svenska och samordnare för stödstugan

Tel : 0582- 685 297 ( internt kortnr. 85297 )

Stödstugan finns i Hus M

 

Länkar

Matteboken.selänk till annan webbplats
Här kan du träna på all gymnasiematematik, se filmade mattelektioner, filmade lösningar på gamla nationella prov i matte och ställa frågor om all matematik i forumet.

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 Fax: 0582 - 68 54 66 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 Fax: 0582 - 68 54 66 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund