Handels- och administrationsprogrammet

Alléskolans Handels- och administrationsprogram är ett modernt och brett program för dig som tycker om att arbeta med människor och vill ha ett serviceinriktat arbete inom handeln eller administrativ service. Du lär dig entreprenörskap och hur man sätter igång och genomför ett projekt. Du får kunskap i att starta och driva företag och får förståelse för hur vi människor samarbetar, kommunicerar och löser problem för att nå bestämda mål. Vi lägger stor vikt vid samarbete och mycket av arbetet på vårt program sker i grupp.

Inriktningar
Första året är gemensamt för alla. Då läser du, förutom gymnasiegemensamma ämnen även programgemensamma yrkeskurser så som Entreprenörskap, Servicekunskap, Branschkunskap inom handel och administration och Information och kommunikation. Inför år 2 väljer du mellan de två inriktningarna Handel och Service och Administrativ service.

Entreprenörskap
Entreprenörskap och företagsamhet kommer att vara ledord i din utbildning. Under din skoltid är du med och startar, driver och avvecklar ett UF-företag.

Samarbete med näringslivet
Minst 15 veckor kommer att vara APL - arbetsplatsförlagt lärande. Det betyder att en del av dina yrkeskurser inom programfördjupning/profiler kommer att ligga ute på ett företag.

Din framtid
Du blir behörig till Yrkeshögskolan där det finns ett stort antal utbildningar inom handel och administration. Dessutom blir du behörig till universitet/högskola. Programmet gör dig väl rustad för att studera vidare eller börja arbeta direkt efter examen. Du kan bland annat arbeta som säljare, handlare, logistiker, marknadsförare, ekonomiassistent eller personalassistent.

Grundläggande behörighet
Alla elever som väljer yrkesinriktade program vid Alléskolan erbjuds möjlighet att läsa Svenska 2, Svenska 3 samt Engelska 6 och kommer då att få grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier.

Kurserna erbjuds som individuella val, programfördjupning eller som utökade kurser beroende på vilket/vilka program det gäller.

Elev för en dag

Går du i 9:an och är intresserad av våra gymnasieutbildningar på Alléskolan?
Vi ger dig möjligheten att besöka något av våra program!
Klicka här för intresseanmälan: Elev för en dag

Kontakt

Rektor:
Gustav Axmon
070 - 671 60 67
gustav.axmon@alleskolan.eu

Skoladministratör:
Caroline Jakobsson
070 - 812 05 85
caroline.jakobsson@alleskolan.eu

Studie- och yrkesvägledare:
Alena Krnjic
070 - 354 12 00
alena.krnjic@alleskolan.eu

Programledare:
Helene Felldin
070 - 244 59 02
helene.felldin@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 070 - 587 18 66, Fax: 0582 - 68 54 66, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 Fax: 0582 - 68 54 66 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 070 - 587 18 66 Fax: 0582 - 68 54 66 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund