Hotell- och turismprogrammet

På grund av för få sökande kommer inte
Hotell- och turismprogrammet att startas hösten 2017.

För dig som vill lära dig ge service och bli duktig på att förstå andra människors önskemål och behov. Du lär dig att kommunicera med andra människor, marknadsföring, försäljning, service och att kunna tänka nytt och kreativt. Yrket öppnar upp ditt nätverkande och du har möjlighet att träffa många nya och spännande människor.

Utbildningen erbjuder två profiler:

  • Hotell
  • Turism

Tänk på att språk är viktigt, för att i ditt kommande yrke behöver du kunna tala med kunder/gäster. Inom Hotell- och Turismbranschen, liksom under utbildningen, förekommer det en del obekväma arbetstider som innebär arbete på kvällar och helger. Du ska finnas tillgänglig när andra är lediga.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

APL är ett mycket viktigt inslag i utbildningen. Det är här du kommer i kontakt med det verkliga arbetslivet. Minst 15 veckor är APL på olika arbetsplatser inom besöksnäringen.

Gymnasiearbete

I åk 3 på Hotell- och turismprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du har de kunskaper som behövs för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Din framtid

Du utbildar dig till yrken inom försäljning av varor och tjänster av olika slag. Du kan inrikta dig mot konferensverksamhet, reception, turistinformation och guidning, reseplanering och evenemangsplanering. Service är ett viktigt inslag i alla dessa yrken och öppnar därmed dörrarna till många olika verksamheter, arbetsplatser och arbetsuppgifter både i Sverige och globalt.

Grundläggande behörighet
Alla elever som väljer yrkesinriktade program vid Alléskolan erbjuds möjlighet att läsa Svenska 2, Svenska 3 samt Engelska 6 och kommer då att få grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier.

Kurserna erbjuds som individuella val, programfördjupning eller som utökade kurser beroende på vilket/vilka program det gäller.

Elev för en dag

Går du i 9:an och är intresserad av våra gymnasieutbildningar på Alléskolan?
Vi ger dig möjligheten att besöka något av våra program!
Klicka här för intresseanmälan: Elev för en dag

Kontakt

Rektor:
Annelie Månbrant
070 - 558 02 12
annelie.manbrant@alleskolan.eu

Skoladministratör:
Sabine Beckmann
070 -187 11 83
sabine.beckmann@alleskolan.eu

Studie- och yrkesvägledare:
Alena Krnjic
070 - 354 12 00
alena.krnjic@alleskolan.eu

Programledare:
Lars Eriksson
070 - 241 53 66
lars.eriksson@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 070 - 587 18 66, Fax: 0582 - 68 54 66, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 Fax: 0582 - 68 54 66 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 070 - 587 18 66 Fax: 0582 - 68 54 66 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund