Introduktionsprogrammet

Vad innebär Introduktionsprogrammet?

Introduktionsprogrammet har fem olika inriktningar som ger eleven möjlighet att bli behörig till nationella program eller att komma in i arbetslivet.

• Preparandutbildning
Yrkesintroduktionlänk till annan webbplats
• Språkintroduktion
• Individuellt alternativ
• Programinriktat individuellt val

Preparandutbildning ska ge eleven behörighet till ett nationellt program, antingen högskoleförberedande eller yrkesprogram.

Yrkesintroduktionlänk till annan webbplats är en sökbar yrkesinriktad utbildning som vänder sig till ungdomar som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram eller till dem som direkt önskar komma ut i jobb. Studierna bygger mer på ett praktiskt lärande än teoretiska kurser.
Yrkesintroduktionen har sex yrkesinriktningar:
• Fordonsinriktning
• Restaurang och livsmedel
• Bygginriktning
• Hotell och turism
• Handel och administration
• Vård och omsorg

Språkintroduktion vänder sig till invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige. Utbildningen är fokuserad på svenska språket men det finns möjlighet för eleverna att läsa ett flertal andra ämnen för att de sedan ska kunna gå vidare till gymnasiet eller annan utbildning.

Individuellt alternativ förbereder elever till yrkesintroduktionen, eller annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden.

Programinriktat Individuellt val är en utbildning som skall leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen är sökbar.

Kontakt

Rektor:
Katrin Pedersen
070 - 369 15 11
katrin.pedersen@alleskolan.eu

Skoladministratör:
Maria Strömberg
070 - 300 61 88
maria.stromberg1@alleskolan.eu

Studie- och yrkesvägledare
Sandra Subraian Ekholm
070 - 818 95 11
sandra.subraian.ekholm@alleskolan.eu

Kontakt Språkintroduktion


Skoladministratör:
Katrin Aldenfalk
070 - 406 52 11
katrin.aldenfalk@alleskolan.eu

Studie- och yrkesvägledare:

Kontaktperson:
Madeléne Willinder
070 - 255 70 93
madelene.willinder@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 Fax: 0582 - 68 54 66 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 Fax: 0582 - 68 54 66 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund