Punkten

Punkten - stöd för dig som har diagnos inom AST

Trygghet och välmående är nyckelord för att du skall lyckas med dina studier. På Punkten arbetar pedagoger med specialkompetens och erfarenhet inom autismområdet. Eleverna erbjuds en tillrättalagd arbetsmiljö med ändamålsenliga lokaler och undervisning i mindre grupper. Personalen erbjuder också handledning till lärare på nationella program som undervisar elever inom Punktens kompetensområde.

Samverkan med hemmet är viktigt för att nå goda resultat.

Vilken verksamhet passar dig?
Punkten erbjuder följande alternativ:

Punkten IM IA - Introduktionsprogram
Erbjuder möjlighet till behörighetsgivande studier i mindre grupp i en lugn arbetsmiljö. Detta är alternativet för dig som behöver läsa upp dina grundskolebetyg för att bli behörig till nationellt program. Eller för dig som vill förbereda dig mot arbetslivet.

Punkten NP - Nationellt samhällsprogram (inriktning samhällsvetenskap)
Detta är alternativet för dig som är behörig för studier på det nationella samhällsprogrammet.

Punkten NP studiehandledning
Du läser och ingår i en större klass på valfritt nationellt program och får hjälp av en mentor/handledare från Punkten med att planera och organisera dina studier.

Sökvägar:
Vid Antagning till Punkten NP och Punkten IM utgår vi från de enskilda behoven.

Övrigt:
Gymnasieskolan är en frivillig skolform och stödet från Punkten omfattar studierna, inte resa till och från skolan eller omsorg före och efter skoldagens slut.

Kontakt

Rektor:
Anne-Maj Kihlstrand
070 - 289 29 49
anne-maj.kihlstrand@alleskolan.eu

Skoladministratör:
Maria Strömberg
070 - 300 61 88
maria.stromberg1@alleskolan.eu

Studie- och yrkesvägledare:
Madeléne Willinder
070 - 255 70 93
madelene.willinder@alleskolan.eu

Programledare:
Maria Wiborgh
070 - 270 21 00
maria.wiborgh@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 070 - 587 18 66, Fax: 0582 - 68 54 66, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 Fax: 0582 - 68 54 66 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 070 - 587 18 66 Fax: 0582 - 68 54 66 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund