Introduktionsprogrammet

Vad innebär Introduktionsprogrammet?

Introduktionsprogrammet har fem olika inriktningar som ger eleven möjlighet att bli behörig till nationella program eller att komma in i arbetslivet.

Preparandutbildning ska ge eleven behörighet till ett nationellt program, antingen högskoleförberedande eller yrkesprogram.

Yrkesintroduktion är en sökbar yrkesinriktad utbildning som vänder sig till ungdomar som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram eller till dem som direkt önskar komma ut i jobb. Studierna bygger mer på ett praktiskt lärande än teoretiska kurser. Yrkesintroduktionen har fem yrkesinriktningar:

  • Fordon
  • Restaurang och livsmedel
  • Bygg
  • Hotell och turism
  • Vård- och omsorg

Språkintroduktion vänder sig till utrikesfödda ungdomar som nyligen anlänt till Sverige. Utbildningen är fokuserad på svenska språket men det finns möjlighet för eleverna att läsa ett flertal andra ämnen för att de sedan ska kunna gå vidare till gymnasiet eller annan utbildning.

Individuellt alternativ förbereder elever till yrkesintroduktionen, eller annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden.

Programinriktat Individuellt val är en utbildning som skall leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen är sökbar.

Kontakt

Rektor:
Anne-Maj Kihlstrand
070 - 289 29 49
anne-maj.kihlstrand@alleskolan.eu

Skoladministratör:
Maria Strömberg
070 - 300 61 88
maria.stromberg1@alleskolan.eu

Studie- och yrkesvägledare
Mikael Sundberg
070 - 818 95 11
mikael.sundberg@alleskolan.eu

Programledare Yrkesintroduktion
Petra Axling
070 - 508 42 59
petra.axling@alleskolan.eu

Kontakt Språkintroduktion

Rektor
Torkel Freed
070 - 239 71 76
torkel.freed@alleskolan.eu

Skoladministratör:
Katrin Aldenfalk
070 - 406 52 11
katrin.aldenfalk@alleskolan.eu

Studie- och yrkesvägledare
Stefan Lillhager
070 - 215 82 86
stefan.lillhager@alleskolan.eu

Programledare
Karin Helmfridsson
070 - 619 80 25
karin.helmfridsson@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 070 - 587 18 66, Fax: 0582 - 68 54 66, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 Fax: 0582 - 68 54 66 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 070 - 587 18 66 Fax: 0582 - 68 54 66 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund