loggor Alléskolan Allévux Sydnärkes Utbildningsförbund
loggor Alléskolan Allévux Sydnärkes Utbildningsförbund

Användarvillkor

Sydnärkes Utbildningsförbund behandlar och lagrar personuppgifter i vissa system.
Här har vi sammanställt de uppgifter elever, vårdnadshavare och personal lämnar med uppgifter ur utbildningsförbundets elevadministrativa system för en effektivare administration och för att erbjuda självservice till elever och föräldrar.

Du hittar också samlad information om:
- skolans personal
- schema
- studieplaner
- utvecklingssamtal
- betyg
- frånvaro

Informationen kan komma att användas för intern kontroll och kvalitetssäkring samt i kontakter med andra myndigheter, t ex CSN. Personuppgifterna sparas i systemet så länge behandlingen är aktuell och gallras därefter. Den registrerade har rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas hos utbildningsförbundet. Detta sker genom en skriftlig begäran om registerutdrag. Denna begäran skall vara ställd till Sydnärkes Utbildningsförbund, 694 80 HALLSBERG och vara undertecknad av sökanden.

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 070 - 587 18 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu