Allékåren

Vad är vi för något?

Allékåren är en elevkår och till skillnad från ett elevråd så är vi helt fristående från skolan - vilket innebär att vi kan få större möjlighet att påverka och ställa krav. Vi är även partipolitiskt och religiöst obundna. I övrigt så anordnar vi aktiviteter, som t.ex. temadagar, lekar, spel och annat kul. Exempelvis så har vi haft våffelfrukostar, anordnat skolval och har ansvar för balen, treornas avslutningsvecka och spontana vardagsaktiviteter!

Styrelsen:
Ordförande: Rim Winssi
Vice ordförande: Amanda Magnusson
Kassör: Greta Nilsson 
Kommunikationsansvarig: Emma Nyberg
Kontakt- och medlemsansvarig: Yun Bergsten
Kontakt- och medlemsansvarig: Anna-Maria Inzsöl


Kontaktpersoner:
Rim Winssi, rimwinssi@hotmail.com, 072 - 516 99 99
Yun Bergsten, yun.bergsten@live.se, 076 - 016 90 21

 


Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu