Allékåren

Vad är vi för något?

Allékåren är en elevkår och till skillnad från ett elevråd så är vi helt fristående från skolan - vilket innebär att vi kan få större möjlighet att påverka och ställa krav. Vi är även partipolitiskt och religiöst obundna. I övrigt så anordnar vi aktiviteter, som t.ex. temadagar, lekar, spel och annat kul. Exempelvis så har vi haft våffelfrukostar, anordnat skolval och har ansvar för balen, treornas avslutningsvecka och spontana vardagsaktiviteter!

Styrelsen:
Ordförande: Linnéa Skålberg
Vice ordförande: Sofie Larsson
Ekonomiansvarig: Oskar Edholm
Kommunikationsansvarig: Amanda Sandberg
Ledamöter: Ingrid Gunnarsson


Kontaktpersoner:
Linnea Skålberg, tel nr 070 - 597 75 25
linnea.s.98@hotmail.com

Oskar Edholm, tel nr 072 - 217 81 69
oskar.edholm@hotmail.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu