Val till högre årskurs 2017/2018

Här finner du information om val till högre årskurs för dig som går på Alléskolan

Ditt val i Dexter

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu