loggor Alléskolan Allévux Sydnärkes Utbildningsförbund
loggor Alléskolan Allévux Sydnärkes Utbildningsförbund

E-login

Här kan du som personal, elev och vårdnadshavare ta del av skolans system.
Klicka på respektive ikon för att logga in.

Inloggning för
elever och personal

Inloggning för
vårdnadshavare

Inloggning för
elever och personal

Inloggning för vårdnadshavare

Sydnärkes Utbildningsförbund, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16
sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16
E-post: alleskolan@alleskolan.eu