Alléskolan blir riksidrottsgymnasium inom orientering

I början av september så klubbade Skolverket förslaget från RF och Svenska orienteringsförbundet att Alléskolan ska få ha riksidrottsgymnasieplatser (RIG) inom orientering.

Från och med hösten 2017 kommer Alléskolan att kunna ta in 6 elever varje år på RIG-platser. Utöver detta kommer skolan att fortsätta ta in elever inom nationellt godkänd utbildning (NIU). Planen är att komplettera med 4 sådana platser och ta emot 10 elever varje läsår till Alléskolans orienteringsgymnasiumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu