#jagmed

Alléskolan deltar i ett treårigt projekt, #jagmed, finansierat av Europeiska socialfonden. Projektet pågår mellan 1 mars 2016 och 31 december 2018 och syftar till att fler ungdomar ska fullfölja en gymnasieutbildning. 

Inledningsvis riktar sig vårt projekt mot att förhöja närvaron för elever på Introduktionsprogrammet. Projektledare är Carina Nyhlin. I förlängningen ska de lärdomar som dras av projektet spridas både på Alléskolan som helhet och till medlemskommunernas grundskolor.

Ytterligare information finns under länken http://www.regionorebrolan.se/jagmedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu