Komtek i Hallsberg och Laxå!

Teknikkurser för hela grundskolan! Alléskolan erbjuder komtekkurser för lågstadiet, mellanstadiet och nu också högstadiet. Anmäl dig till kurserna på orebro.se/komtek och upplev fem veckor av ren teknikglädje. (På orebro.se/komtek så finns nu också datum för komtekkurserna i Laxå för låg- och mellanstadiet som sker senare under våren.)

.


Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu