Kreativa dagar på Alléskolan för ungdomar i Sydnärke

Många ville vara med på Alléskolans Inspirationsdagar som anordnades av Teknik-, Industritekniska-och Naturvetenskapsprogrammet den 25-26 maj. Syftet med dagarna var att väcka och bibehålla teknik-, natur- och industriintresset.

Programmering av robotar

Testkörning av legorobot

Fina jo-jos

.


Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu