Luciafirande på Alléskolan

Alléskolans musikesteter bjöd både elever och personal på ett stämningsfullt luciaframträdande.

.


Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu