SAM-dagen

Den 9/9 hade alla elever från samhällsvetenskapliga programmet sin lära-kännadag. Vi hade olika gruppövningar under förmiddagen som följdes av en mångkamp, som treorna organiserade. Dagen avslutades med en gemensam fika.

Se några bilder från dagen.


.

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu