Teknister hade aktivitetsdag

Den 8/6 så hade teknikprogrammets ettor och tvåor sin aktivitetsdag. De skulle bygga en farkost som bedömdes i kriterierna: snyggast designbästa funktionella farkost, tidsmässigt längst tid i luften och längsta flygtur i rak linje, inom anvisat område.

Förutsättningarna var att: den ska bära ett ägg som är helt vid landning, den skall kunna flyga rakt och så långt som möjligt och den ska gå att ta igenom dörren på brandtrappan.

Eleverna byggde hela förmiddagen och sen blev det grillning och avslutning med uppvisning, tävling och prisutdelning.

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu