Alléskolan tilldelades ActívaDraken 2018

Under fredagens Hallsbergsmässa tilldelades Alléskolan utmärkelsen Activadraken. Örjan Samuelsson och Elin Sindsjö från Activa delade ut priset till rektor Anne-Maj Kihlstrand.

Om Aktivadraken:
Genom utmärkelsen vill Stiftelsen Actíva uppmärksamma arbetsplatser i Örebro län, vilka i samverkan med Activa på ett positivt sätt medverkat till ökad integrering i arbetslivet av personer med funktionsnedsättningar. Utmärkelsen tilldelas arbetsplatser som är förebilder när det gäller bemötande, omtanke och socialt ansvarstagande.


Prismotivering:

Sydnärkes utbildningsförbund / Alléskolan är ett föredöme i sina satsningar på elever som av olika skäl är i behov av särskilt stöd. Alléskolan tar stort ansvar för att redan under skoltiden förbereda och rusta eleverna också för tiden efter skolan. Exempel på sådana satsningar är att erbjuda elever i målgruppen möjlighet till utlandspraktik samt genom samarbete med externa aktörer erbjuda eleverna individuellt anpassade APL-platser med stör inför en övergång från skola till arbetsliv. Genom att driva och medverka i olika typer av samverkansprojekt utvecklar man också nya och innovativa metoder för målgruppen.

Elin Sindsjö och Anne-Maj Kihlstrand (Foto: Lena Ståhl)

Anne-Maj Kihlstrand och Örjan Samuelsson. (Foto: Lena Ståhl)

Staffan Karlsson och Anne-Maj Kihlstrand. (Foto: Lena Ståhl)

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund