Förändrade läsårstider vt2019

Nya datum för avslutning och student.

Vi har fått kännedom om att alla Örebro-skolor har ändrat studentdagen från fredag 7 juni till onsdag 5 juni. Efter diskussioner i ledningsgrupp och i samråd med programledare, Elevkåren och fackliga företrädare har Alléskolan valt att göra likadant. Det medför en justering av läsårsutlägget.

Vårterminen 2019 (reviderad 2018-10-16)
Åk 1, Åk 2 måndag 7/1 – tisdag 4/6
Åk 3 måndag 7/1 – onsdag 5/6

Läs mer under Läsårstider 2018/19

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund