Halvdag med tema Kulturmöten

Idag hade vi besök av föreläsaren och författaren Christina Rickarsson som med utgångspunkt från sin egen historia föreläste för samtliga elever i årskurs 2.

Christina, som är aktuell med boken Sluta aldrig gå - från gatan i Sao Paulo till Vindeln i Norrland, berörde i sin historia bland annat ämnen som förståelse för olikheter, kulturkrockar och kulturmöten. Efter föreläsningen träffades eleverna i mindre grupper för diskussion utifrån temat. Diskussionspassen leddes av elever som läser sociologikursen Etnicitet och kulturmöten.

Christina Rickarsson

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund