Informationsmöte för vårdnadshavare åk 1

11 och 12 september bjuds alla vårdnadshavare till elever i åk 1 in till en informationskväll. Vi berättar om Alléskolan och vår verksamhet samt visar upp elevernas arbetsmiljö. Vi inleder i aulan kl 18.30, därefter blir det klassvisa samlingar och möte med klassföreståndare. Se vidare för vilken dag som gäller för respektive program.

11 september kl. 18.30-20.00

Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Industriprogrammet
Fordon- och transportprogrammet
Gymnasiesärskolan
Lärlingsprogrammet (BA,FT,VF)
Teknikprogrammet
Yrkesintroduktion IMYRKFT, BA och VO (IMYRKHA har särskild tid för information)
Vård- och omsorgsprogrammet

12 september kl. 18.30-20.00

Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Handels- och administrationsprogrammet
Humanistiska programmet
Naturvetenskapliga programmet
Samhällsvetenskapliga programmet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, Fax: 0582 - 68 54 66, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund