Information till vårdnadshavare och allmänhet, 2020-03-17, kl 20:30

Vi står nu inför en extraordinär utmaning då undervisningen ska bedrivas på distans. Under dagen har kartläggningar genomförts som syftar till att identifiera insatser som är nödvändiga för att eleverna ska erhålla den undervisning de har rätt till. Särskild vikt läggs vid elever i årskurs 3 och deras möjlighet att slutföra sin utbildning i vår. Många av de insatser som vi vidtar gäller för samtliga elever, men det kommer också att handla om specialösningar för våra olika enheter, program, inriktningar, enskilda elever etc. Klicka på rubriken för lite praktisk information:

Skoladministratörerna nås på tfn 0582-35 500.

Service- och fastighetsenheten nås på tfn 0582-355 40 för hjälp med öppning av skåp, entrédörrar etc.

IKT-supporten hanteras via e-login ”felanmälan” eller tfn 0582-355 45.

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund