Lärare från Alléskolan fick pris på UF-mässa

Under årets UF-mässa, som gick av stapeln i Örebro den 12 mars, tilldelades Tobias Björk priset "Årets UF-lärare".

Prismotivering:

Årets UF-lärare är en trygg UF-coach som alltid ställer upp för sina UF-elever och sätter deras utveckling främst. Han visar ett stort engagemang för Ung företagsamhet genom att lämna input, visa uppskattning, delta på UF-konferenser och aktiviteter. Delar gärna med sig av kunskap och inspiration till andra UF-lärare i länet samt är ett stöd i utvecklingen av UF-företagandet på den egna skolan.

Årets UF-lärare får sina elever att känna sig trygga samtidigt som han ställer kvav för att eleverna ska växa och våga. En uppskattad UF-ambasadör, lugn som en filbunke med ett bubblande engagemang inombords.

Tobias tar emot priset på UF-mässan

Rektor Gustav Axmon gratulerar Tobias till den välförtjänta vinsten

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund