Välkomna till ettornas informationskväll!

Vi vill gärna berätta om Alléskolan och vår verksamhet samt visa elevernas arbetsmiljö. Vi ser det som mycket värdefullt att få träffas och bekanta oss med varandra.

Vi samlas i Aulan, Hus A, för en gemensam information för att därefter samlas klassvis. Klassens mentorer för våra ettor informerar och svarar på frågor. Former för vidare kontakter mellan hem och skola diskuteras vid detta tillfälle.

10 september 18.30 - 20.00

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Industritekniskaprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • Yrkesintroduktion (IMYRK)
 • Vård- och omsorgsprogrammet
 • Särskolan

11 september 18.30 - 20.00

 • Ekonomiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Handel- och administrationsprogrammet
 • Humanistiska programmet
 • Lärlingsutbildning (FT, VF)
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetensprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Varmt välkomna!

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund