Nyhetsarkiv

 • 2015-01-28

  Utprovning av väktaruniformer  Nu är eleverna i BF12 på den sociala inriktningen ute på sin praktiska yrkesträning (PYT) hos de auktoriserade bevakningsföretagen. Inför detta fick de prova sina uniformer som de använder under PYT-veckorna. Detta var ett tillfälle som eleverna länge hade sett fram emot, och så här bra blev resultatet!

  Läs mer
 • 2015-01-20

  Information om lån av datorer/läsplattor


  Alléskolan har beslutat att inom en treårsperiod förse våra elever med datorer eller läsplattor, nedan kallade digitala enheter. Under januari månad kommer därför eleverna i årskurs 1 att erhålla en digital enhet som lån, att använda under sin studietid på skolan.
  Läs mer

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu