Nyhetsarkiv

  • 2017-01-25

    Komtek


    Nu söker vi deltagare till våra kvällskurser i Laxå. Barn och ungdomar i klasserna 1-6 är välkomna att söka plats till vårens kurser i kreativ, lustfylld teknik. I Hallsberg arrangerar vi även Tech-kvällar för högstadieelever.
    Läs mer

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu