Personalsök

Fyll i ett eller flera av fälten.

 

 

 

 

 

  

KLF = Klassföreståndare/Mentor. Fyll i klassbeteckning för se vem som är klassföreståndare/mentor.

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu