Teknikstöd

Det ska vara enkelt, smidigt och lättillgängligt att få teknikstöd på Alléskolan.

Alla elever i åk 1 får introduktion i teknikstöd vid terminsstart. 

För ytterligare information och stöd kontakta Teknikstödsgruppen på teknikstod@alleskolan.eu.

Teknikstöd kommer att erbjudas för elev/personal i Biblioteket under september.

Det innebär att elev/personal kan komma till Biblioteket och där få hjälp med att använda sin enhet (iPad/dator) i skolrelaterade situationer.

Det innebär t.ex. hjälp med appar/program:

  • Läsare för inlästa böcker
  • Läsa och uppläsning (talsyntes)
  • Molntjänster
  • Skriva/anteckna
  • Ordförklaring
  • Översättning/OCR-scanning
  • Struktur/studieverktyg

Supportgruppen Teknikstöd består av Lena Solheim (specialpedagog),

Malin Vinje (Bibliotekarie) och Marcus Fläckman (IKT-pedagog).

Marcus, Lena och Malin


Supportgruppen Teknikstöd består av Lena Solheim (specialpedagog), Malin Vinje (bibliotekarie) och Marcus Fläckman (IKT-pedagog). 


Kontakt

IKT-pedagog
Marcus Fläckman
070 - 201 44 93
marcus.flackman@alleskolan.eu

Specialpedagog 
Lena Solheim
070 - 280 45 66
lena.solheim@alleskolan.eu

Bibliotekarie
Malin Vinje
0582 - 68 54 68
malin.vinje@alleskolan.eu

Sidansvarig: Susann Clefjord

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu