Barn- och fritidsprogrammet

Utbildningen som ger dig yrkeskompetens för arbetslivet och även för fortsatta studier

Vill du arbeta med människor i olika åldrar? Barn- och fritidsprogrammet erbjuder dig utbildning inom ledarskap
och människokunskap, vilket leder till yrkesexamen och även högskolebehörighet om du vill. Du ges möjlighet
att läsa ämnen som pedagogik, sociologi och entreprenörskap. Genom ditt inriktningsval läser du kurser som
bevakning och säkerhet eller pedagogiskt arbete. Barn- och fritidsprogrammet är utformat för dig som vill arbeta
med att leda och utveckla både barn och vuxna.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Under utbildningen kommer du att ha arbetsplatsförlagt lärande, APL, minst 15 veckor fördelat på alla tre läsåren.
Under år 1 sker APL inom pedagogisk eller social verksamhet, under år 2 och år 3 styr ditt val av inriktning var
du gör din APL. APL mot yrkesutgång väktare sker under år 3. På APL-platserna finns handledare som skolan har
regelbunden kontakt med genom vårt programråd och handledarträffar.

Två inriktningar
Barn- och fritidsprogrammet erbjuder två inriktningar där specialisering görs inom ramen för
programfördjupningen som du gör val till i år 2 (se programstruktur).

Pedagogiskt arbete
Du får utveckla din förmåga att organisera och arbeta med olika projekt för individers och gruppers utveckling och
lärande. I din utbildning får du:
• träna din förmåga att organisera och leda verksamheter
• träna dig att tala inför olika grupper av människor
• delta aktivt i lek- och fritidsaktiviteter

Socialt arbete
Du får utveckla din förmåga att organisera och arbeta med olika projekt. I din utbildning får du:
• träna dig att tala inför olika grupper av människor
• träna dig att hantera olika samspelssituationer
• delta i väktargrundutbildningen

Efter gymnasieskolan
Utbildningen ger dig möjlighet att förbereda dig för arbetslivet och för fortsatta studier. Barn- och
fritidsprogrammet är för dig som vill arbeta inom barn- och skolbarnsomsorgen, fritidssektorn, skolan, bevakning
och säkerhet eller inom social omsorg.

Efter examen kan du söka arbete som till exempel barnskötare, elevassistent, väktare, personlig assistent eller
assistent inom boende och daglig verksamhet.

Programmet ger även en grund för fortsatta studier till förskollärare, fritidspedagog, lärare, polis eller andra
pedagogiska eller sociala yrken.


Grundläggande behörighet
Alla elever som väljer yrkesinriktade program vid Alléskolan erbjuds möjlighet att läsa Svenska 2, Svenska 3 samt Engelska 6 och kommer då att få grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier.

Kurserna erbjuds som individuella val, programfördjupning eller som utökade kurser beroende på vilket/vilka program det gäller.

Barn- och fritidsprogrammets väktarutbildning (Socialt arbete) sker i samarbete med BYA/Väktarskolan.

Kontakt

Rektor:
Liselott Broman Huss
070 - 558 85 01 
E-postadress:
Liselott Broman Huss

Skoladministratör:
Carl-Johan Larsgården
0582 - 68 56 77
E-postadress:
Carl-Johan Larsgården

Studie- och yrkesvägledare
Sandra Subraian Ekholm
E-postadress:
Sandra Subraian Ekholm

Programledare:
Sandra Pettersson
073 - 024 01 93
E-postadress:
Sandra Pettersson


Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu