Väktarutbildning

Att läsa till väktare på gymnasiet...
Alléskolan kan från och med höstterminen 2012 erbjuda väktarutbildning inom den sociala inriktningen på Barn- och fritidsprogrammet. Väktarutbildningen bedrivs av skolan tillsammans med BYA — Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Väktarutbildningen passar dig som vill jobba med ett socialt yrke, och vill delta i att utgöra en viktig resurs när det gäller att behålla och utveckla tryggheten och säkerheten i hela vårt samhälle.

Under din utbildning till väktare kommer du att utveckla dina färdigheter inom områden såsom arbetsmiljö, akutsjukvård, brandkunskap/brandsäkerhet, självskydd/självförsvar, konflikthantering, bevakningsjuridik, etik och moral, krisstöd med mera. Utbildningen varvar teoretiska och praktiska moment och är därför väldigt varierande. Du kommer även att under din utbildning göra minst 5 veckor (160 timmar) på ett auktoriserat bevakningsföretag.

...och få ett jobb!
Samarbetet mellan BYA och Alléskolan, tillsammans med samhällets ständigt ökande behov av säkerhetstjänster och bevakning, betyder att du har mycket goda möjligheter att få ett jobb direkt när du går ut gymnasiet!

Du får ett ansvarsfullt jobb, men också ett jobb som ger dig stor frihet i arbetet, med många möjligheter att påverka din egen situation.

Den kompletta säkerhetsutbildning du fått när du arbetar som väktare kan även komma till nytta utanför själva väktarjobbet, på din fritid t ex vid en olycka. På så sätt blir du som väktare än viktigare för säkerheten i samhället!

Vidare studier
Väktarutbildningen är ett riktigt bra alternativ för dig som vill gå raka vägen från gymnasiet till ett jobb. Man kan dock även välja att studera vidare efter gymnasiet på t ex högskola, Polishögskolan eller för ett jobb inom Försvarsmakten.


Barn- och fritidsprogrammets väktarutbildning (Socialt arbete) sker i samarbete med BYA/Väktarskolan.

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu