Övergripande information om Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är till för ungdomar som har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada. Utbildningen inom gymnasiesärskolan är förlagd över 4 år.

Gymnasiesärskolan erbjuder Individuella programmet och Nationella program.

De nationella program som erbjuds är Administration, handel och varuhantering, Hälsa, vård och omsorg samt Fordonsvård och godshantering.

Till gymnasiesärskolan är du välkommen på verksamhetsbesök och praktik.  Under verksamhetsbesök kan du få träffa personal som undervisar på programmet/ programmen som du är intresserad av. Du kan också få träffa elever som går den utbildning/utbildningar som du är intresserad av.  Vi visar dig också gärna våra lokaler och gör upp och planerar för en praktik hos oss. Det är du som bestämmer vilket upplägg som passar dig. 

Sista ansökningsdatum till oss är 15 februari.


Kontakt

Rektor:
Liselott Broman Huss
070 - 558 85 01 
E-postadress:
Liselott Broman Huss

Skoladministratör:
Carl-Johan Larsgården
0582 - 68 56 77
E-postadress:
Carl-Johan Larsgården

Studie- och yrkesvägledare:
Anna Winck
070 - 241 90 20
E-postadress:
Anna Winck

Programledare:
(Nationella program, SNP)
Elisabet Berg
0582 - 68 54 80
E-postadress:
Elisabet Berg


Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu