Programmet för administration, handel och varuhantering inom gymnasiesärskolan

Drömmer du om ett arbete där du får träffa många olika människor? Ett arbete där du får arbeta på ett serviceinriktat sätt mot människor genom bland annat försäljning, hantering av varor på ett varulager eller i affär.

Programmet för administration, handel och varuhantering ger dig både grundläggande och fördjupade kunskaper i handel, varulager, administration och kommunikation.

Programmet passar dig som tycker om att arbeta med service och som trivs i mötet med olika människor.

Så arbetar vi på programmet:
På programmet kommer du att få möjlighet att arbeta både praktiskt och teoretiskt.

Du får lära dig om försäljning, logistik, inköp och varuhantering.
Du lär dig också om marknadsföring, administration, arbete- och
produktkunskap.

Du får lära dig om kommunikation och kundservice.

Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en god hälsa.
Du lär dig också genom praktiskt arbete inom daglighandeln och inom detaljhandeln samt genom studiebesök inom olika områden.

Vi arbetar med OCN-moduler kopplade till olika arbetsuppgifter.
OCN-moduler ger eleven möjlighet till ett utbildningsbevis på praktisk
kunskap som eleven tillägnat sig.

Så är programmet upplagt:
Utbildningen är förlagd över 4 år. De nationella programmen har ämnen som alla ska studera såsom matematik, svenska m.m.
Programmets karaktär är yrkesämnen. Det är då du läser kurser som exempelvis handel, inköp och logistik, livsmedels- och näringskunskap, mat och butik, service och bemötande samt arbetsmiljö och säkerhet.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är en viktig del av utbildningen. Du tränar på och använder de kunskaper du får på programmet på en arbetsplats. APLn genomför du i årskurs 3 och 4. APLn är sammanlagt 22 veckor av utbildningen.

I år 4 genomförs ett gymnasiesärskolearbete som ska visa att eleven är förberedd för ett yrkesområde som programmet är riktat mot.

Betyg
Du får betyg när en kurs är avslutad. Läraren ska bedöma dina kunskaper och jämföra dem med kraven som finns för betygsstegen A, C och E.

Din framtid:
Utbildningen kan leda till arbete i butik och varulager där man kan arbeta med hantering av varor. Utbildningen kan även leda till administrativt arbete på en arbetsplats där man kan få arbeta med posthantering mm.

Skolan har ett nära samarbete med en rad olika aktörer för övergången från skola till arbetsliv. Activa, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är några av dem.

Ladda ner programblad:
Programmet för administration, handel och varuhantering inom gymnasiesärskolanPDF

Informationsfilm från Skolverket:

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu