Programmet för Hälsa, vård och omsorg inom gymnasiesärskolan

Drömmer du om ett arbete där du får träffa många olika människor? Ett arbete där du får lära dig att arbeta på ett serviceinriktat sätt med människor som behöver vård, omsorg, stöd eller service?

Programmet för Hälsa, vård och omsorg ger dig både grundläggande och fördjupande kunskaper i vård och omsorg.

Kunskap om vård och omsorg är viktigt. Med goda kunskaper kan du ge bra stöd och god service till personer som behöver vård och omsorg. Du lär dig till exempel hur du bemöter och kommunicerar med äldre personer. Du får kunskap om åldrandet och om olika sjukdomar som är vanliga när man blir äldre. Du får möjlighet att utöva olika serviceuppgifter och personliga omsorgsuppgifter på ett säkert och tryggt sätt.

Så arbetar vi på programmet:
På programmet kommer du att få möjlighet att arbeta både praktiskt och teoretiskt med olika uppgifter som personlig omsorg för äldre till exempel hårtvätt och hjälp vid måltider, sociala aktiviteter, samtal, promenad och högläsning. Även städning och inköp är viktiga serviceuppgifter. På programmet tränar du dig på att klara av arbetsuppgifter som behövs för att kunna hjälpa människor med deras vård och deras hushållsarbete. Allt detta kommer du att få träna på i skolans olika metodrum.

På programmet kommer du också att få kunskaper om tystnadsplikt och smitta, smittspridning och hygien.
Vi gör också studiebesök i olika verksamheter och deltar i dagvård för
demenssjuka.

Så är programmet upplagt:
Ubildningen är förlagd över fyra år. De nationella programmen har ämnen som alla ska studera så som matematik, svenska m.m. Programmets karaktär är yrkesämnen. Det är då du läser kurser som exempelvis vård och omsorg, hälsa, människan, människokroppen, service och bemötande.

Arbetsplatsförslagt lärande, APL, är en viktig del av utbildningen. Du tränar på och använder de kunskaper du får på programmet på en arbetsplats. APLn genomför du i årskurs 3 och 4. APLn är sammanlagt 22 veckor av utbildningen. I år 4 genomförs ett gymnasiesärskolearbete som ska visa att eleven är förberedd för ett yrkesområde som programmet riktas mot.

Din framtid:
Efter din utbildning kan du arbeta med olika enklare service- och
omsorgsuppgifter inom till exempel äldreomsorg och hemvård.
Skolan har ett nära samarbete med en rad olika aktörer för övergången från skola till arbetsliv. Activa, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är några av dem.

Ladda ner programblad: 
Programmet för hälsa, vård och omsorg inom gymnasiesärskolanPDF

Informationsfilm från Skolverket:

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu