Handels- och administrationsprogrammet

Alléskolans Handels- och administrationsprogram är ett modernt och brett program för dig som tycker om att arbeta med människor och vill ha ett serviceinriktat arbete inom handeln eller administrativ service. Du lär dig entreprenörskap och hur man sätter igång och genomför ett projekt. Du får kunskap i att starta och driva företag och förstår hur vi människor samarbetar, kommunicerar och löser problem för att nå bestämda mål.

Inriktningar
Första året är gemensamt för alla. Då läser du, förutom gymnasiegemensamma ämnen även programgemensamma yrkeskurser så som Entreprenörskap, Servicekunskap, Branschkunskap inom handel och administration och Information och kommunikation.
Inför år 2 väljer du mellan de två inriktningarna Handel och Service eller Administrativ service.

Entreprenörskap
Entreprenörskap och företagsamhet kommer att vara ledord i din utbildning. Under din skoltid är du med och startar ett UF-företag.

Samarbete med näringslivet
Minst 15 veckor kommer att vara APL - arbetsplatsförlagt lärande. Det betyder att en del av dina yrkeskurser inom programfördjupning/profiler kommer att ligga ute i ett företag

Din framtid
Du blir behörig till Yrkeshögskolan där det finns ett stort antal utbildningar inom handel och administration. Dessutom blir du behörig till universitet/högskola. Programmet gör dig väl rustad för att studera vidare eller börja arbeta direkt efter examen. Du kan bland annat arbeta som säljare, ekonomiassistent, handlare, logistiker, personalassistent eller marknadsförare.

Grundläggande behörighet
Alla elever som väljer yrkesinriktade program vid Alléskolan erbjuds möjlighet att läsa Svenska 2, Svenska 3 samt Engelska 6 och kommer då att få grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier.

Kurserna erbjuds som individuella val, programfördjupning eller som utökade kurser beroende på vilket/vilka program det gäller.

Sidansvarig: Gustav Axmon

Kontakt

Rektor:
Gustav Axmon
070 - 671 60 67 
E-postadress:
Gustav Axmon

Skoladministratör:
Nina Rautatammi
070 - 527 19 90
E-postadress:
Nina Rautatammi

Studie- och yrkesvägledare:
Madeléne Willinder
070 - 255 70 93
E-postadress:
Madeléne Willinder

Programledare:
Helene Felldin
070 - 244 59 02
E-postadress:
Helene Felldin

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu