Introduktionsprogrammet

Vad innebär Introduktionsprogrammet?
Introduktionsprogrammet har fem olika inriktningar som ger eleven möjlighet att bli behörig till nationella program eller att komma in i arbetslivet.

• Preparandutbildning
YrkesintroduktionPDF
• Språkintroduktion
• Individuellt alternativ
• Programinriktat individuellt val

Preparandutbildning ska ge eleven behörighet till ett nationellt program, antingen högskoleförberedande eller yrkesprogram.

YrkesintroduktionPDF är en sökbar yrkesinriktad utbildning som vänder sig till ungdomar som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram eller till dem som direkt önskar komma ut i jobb. Studierna bygger mer på ett praktiskt lärande än teoretiska kurser.
Yrkesintroduktionen har sex yrkesinriktningar:
• Fordonsinriktning
• Restaurang och livsmedel
• Bygginriktning
• Hotell och turism
• Handel och administration
• Vård och omsorg

Språkintroduktion vänder sig till invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige. Utbildningen är fokuserad på svenska språket men det finns möjlighet för eleverna att läsa ett flertal andra ämnen för att de sedan ska kunna gå vidare till gymnasiet eller annan utbildning.

Individuellt alternativ förbereder elever till yrkesintroduktionen, eller annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden.

Programinriktat Individuellt val är en utbildning som skall leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen är sökbar.

Sidansvarig: Katrin Pedersen

Kontakt

Rektor:
Katrin Pedersen
070 - 369 15 11
E-postadress:
Katrin Pedersen

Skoladministratör:
Maria Strömberg
070 - 300 61 88
E-postadress:
Maria Strömberg

Studie- och yrkesvägledare
Susanna Bergman
070 - 405 13 50
E-postadress:
Susanna Bergman

Rektor Språkintroduktion:
Anna Ekblom
070 – 239 71 76
E-postadress:
Anna Ekblom

Skoladministratör Språkintroduktion:
Katrin Aldenfalk 
070 - 406 52 11
E-postadress:
Katrin Aldenfalk



Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu