Lärlingsutbildning

Är du en person som lär dig genom att arbeta praktiskt? Vill du börja jobba redan när du går i skolan? Vet du redan vad du vill bli? Är du driven, intresserad och målmedveten? Om svaret är ja och om du dessutom valt bygg-, fordons- eller VVS- och fastighetsprogrammet är du kanske en av de personer vi söker inför höstens nya satsning på lärlingsutbildning här på Alléskolan!

Vi erbjuder gymnasial lärlingsutbildning på följande utbildningar:

Bygg och anläggningsprogrammet

- Trä och betongarbetare

- Golvläggare

- Specialyrken

- Mark och anläggning

- Berghantering (Nytt på Alléskolan i samarbete med Zinkgruvan mining)

Fordons och transportprogrammet

- Personbil

- Lastbil- och mobila maskiner

VVS- och fastighetsprogrammet

- VVS-montör

Vad innebär en lärlingsutbildning?

När du väljer att gå en lärlingsutbildning att du lär dig de praktiska delarna av din utbildning på en arbetsplats och inte i skolan. Du gör alltså minst halva tiden i praktik ändå får du samma examen och du läser samma kurser som på ett traditionellt yrkesprogram. En duktig yrkeslärare från skolan kommer att följa din utveckling på arbetsplatsen och göra täta besök. Det är också yrkesläraren som sätter betyg efter samtal med handledaren på arbetsplatsen.

Hur ser upplägget ut på skolan?

Som lärling kommer du gå i en klass med andra lärlingar från olika program (FT, BA och VVS). Ni kommer göra praktik samtidigt och läsa era gymnasiegemensamma ämnen (svenska, engelska, matematik, idrott och hälsa, historia, naturkunskap, samhällskunskap och religion) tillsammans. Du har också möjligheter att läsa in högskolebehörigheten som lärling precis som på ett vanligt yrkesprogram. Du kommer vara i skolan två dagar i veckan för att läsa gymnasiegemensamma ämnen med klassen och yrkesteori tillsammans med de elever som går samma program som du.

Vilka fördelar finns med lärlingsutbildning?

Fördelarna med att gå en lärlingsutbildning är att du kommer att lära dig den senaste tekniken och att du redan från årskurs ett får vara med på riktigt, som en medarbetare, i den bransch du vill arbeta i. Genom praktiken knyter du många kontakter med arbetslivet och har större möjligheter att få jobb. Studier och undersökningar som gjorts visar att nio av tio lärlingar har jobb direkt efter avslutade studier.

Hur ser upplägget ut på din praktikplats?

Du kommer redan från årskurs 1 följa arbetsplatsens tider och därför försöker vi hitta en praktikplats nära din hemort. Detta är också en önskan från praktikplatserna då de ser större chanser att kunna anställa dig som redan finns i närheten. Du lär dig ditt framtida yrke genom att helt enkelt börja arbeta redan under gymnasietiden. Du får inte betalt av din arbetsplats men som lärling får du ett högre studiemedel på 1000 kr för eventuella utgifter i samband med praktiken. Du ska skriva loggbok om vad du gjort och lärt dig under varje vecka och din yrkeslärare läser, kommenterar och gör täta besök på din arbetsplats som underlag för betygssättning.

Hur skaffas praktikplatsen?

Skolan kommer att upprätta kontrakt med lämpliga praktikplatser i så stor omfattning som möjligt. Men om du själv har kontakter och kan skaffa en egen praktikplats kan skolan godta detta om arbetsplatsen är bra och uppfyller våra krav på en lärlingsplats. Det är självklart viktigt att du först kontaktar oss på skolan för mer information och att du fått ett tydligt besked om att du är behörig att bli lärling.

Är du en av de lärlingar vi söker?

Lärlingsutbildningen är lämplig för dig som verkligen vet vad du vill bli eftersom du kommer ägna stor del av dina tre år på en riktig arbetsplats.

1. Du måste veta vad du vill arbeta med i framtiden.

2. Du måste vara fullt behörig när du söker hit som lärling.

URVAL: Betyg är en avgörande urvalsfaktor om fler söker samma plats. Var du bor kan också ha betydelse om du är lämplig för en viss plats om någon av våra praktikplatser finns på en speciell ort.

Om du tycker att detta verkar vara en utbildning som passar dig ska du kontakta oss! Det är viktigt att du tänkt igenom ovanstående ordentligt och att du är beredd på de krav som kommer ställas på dig.

Sidansvarig: Lars Kristoffersson

Kontakt

Rektor:
Lars Kristoffersson
070 - 185 22 33
E-postadress:
Lars Kristoffersson

Skoladministratör:
Maria Strömberg
070 - 300 61 88
E-postadress:
Maria Strömberg

Studie- och yrkesvägledare:
Madeléne Willinder
070 - 255 70 93
E-postadress:
Madeléne Willinder

Kontaktperson:
Anna Wängdahl
076 - 763 32 88
E-postadress:
Anna Wängdahl

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu