Nationell idrottsutbildning

Följande nationella idrottsutbildningar (NIU) erbjuds på Alléskolan

Program och inriktningar som du kan kombinera med Nationell Idrottsutbildning (NIU)
eller Lokal Idrottsutbildning (NIU):

Förteckning program och inriktningar NIU eller LIUPDF


Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu