Naturvetenskapsprogrammet

NA - DET BREDA PROGRAMMET

Naturvetenskapsprogrammet är en bred studieförberedande utbildning med inriktning på naturvetenskapliga ämnen. Du får breda kunskaper och lär dig att samla in kunskap från många skilda områden, t.ex. bioteknik, energi och hållbar utveckling.

Du får behörighet till de flesta högskoleutbildningar. Programmet passar därför dig som tycker om att studera och vill lämna dörren öppen inför ditt framtida yrkesliv. Du läser fördjupande kurser i matematik, i de naturvetenskapliga ämnena och i engelska.

En viktig del av utbildningen är att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt - att lära sig se samband inom och mellan olika ämnen samt mellan teori och verklighet. Vi satsar mycket på studieteknik och coachning för att du ska kunna tillgodogöra dig alla kunskaper på bästa sätt. 

Alléskolan har helt nya och mycket välutrustade laborationslokaler och du får ofta göra laborationer inom fysik, biologi och kemi. Detta gör det förstås lättare och roligare för dig. Vi erbjuder dig även helt nya och fräscha studiearbetsplatser som gör att du kan göra det mesta av ditt skolarbete under skoldagen. Våra lärare finns till hands för hjälp. Inom matematik och fysik erbjuder vi extra handledning.

Vår kunskap om omvärlden bygger på vetenskapliga modeller som uttrycks på ett matematiskt språk. Du studerar dessa modeller både i teori och praktik. Under laborationer och fältstudier utvecklar du din förmåga att göra iakttagelser, tolka och redovisa resultat - ofta med datorn som arbetsredskap. Det är viktigt att du kan förmedla dina resultat och kunskaper och därför betonas också vikten av språk.

Din framtid
Du har behörighet till de flesta högskoleutbildningar, även de tekniska. Utbildningen är perfekt för dig som vill arbeta som till exempel Läkare, Forskare, Veterinär, Tekniker, Ingenjör, Journalist och Lärare. Naturvetenskapsprogrammet ger dig den bredaste behörigheten inför framtida högskolestudier.

Sidansvarig: Annelie Månbrant

Aktuellt

  • 2016-05-02
    Rapport från Cern Eleverna Carl, Emma, Isac och Julia i NA13 berättar om sina upplevelser från forskningsanläggningen Cern utanför Geneve. Resan är en del av Fysik 3-kursen. Läs mer

  • 2016-03-18
    Pi-dagen På måndagen den 14/3, eller som man skriver i USA 3/14, firade samtliga naturklasser på Alléskolan Pi-dagen. Läs mer

Kontakt


Rektor:
Annelie Månbrant
070 - 558 02 12
E-postadress:
Annelie Månbrant

Skoladministratör:
Sabine Beckmann
070 -187 11 83
E-postadress:
Sabine Beckmann

Studie- och yrkesvägledare
Sandra Subraian Ekholm
E-postadress:
Sandra Subraian Ekholm

Programledare:
Jan Bernhardsson
070-406 32 99
E-postadress
Jan Bernhardsson

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu