Punkten

Punkten - stöd för dig som har diagnos inom AST.
Trygghet och välmående är nyckelord för att du skall lyckas med dina studier. På Punkten arbetar pedagoger med specialkompetens och erfarenhet inom autismområdet. Eleverna erbjuds en tillrättalagd arbetsmiljö med ändamålsenliga lokaler och undervisning i mindre grupper. Personalen erbjuder också handledning till lärare på nationella program som undervisar elever inom Punktens kompetensområde. Samverkan med hemmet är viktigt för att nå goda resultat.

Vilken verksamhet passar dig?
Punkten erbjuder följande alternativ:

Punkten IM IA - Introduktionsprogram
Erbjuder möjlighet till behörighetsgivande studier i mindre grupp i en lugn arbetsmiljö. Detta är alternativet för dig som behöver läsa upp dina grundskolebetyg för att bli behörig till nationellt program. Eller för dig som vill förbereda dig mot arbetslivet.

Punkten NP - Nationellt samhällsprogram

Detta är alternativet för dig som är behörig för studier på det nationella samhällsprogrammet. Punkten NP studiehandledning Du läser och ingår i en större klass på valfritt nationellt program och får hjälp av en mentor/handledare från Punkten med att planera och organisera dina studier.

Sökvägar:
Vid Antagning till Punkten NP och IM Punkten utgår vi från de enskilda behoven.

Övrigt:

Gymnasieskolan är en frivillig skolform och omfattar bara stöd i studierna, inte resa till och från skolan eller omsorg före och efter skoldagens slut.

Sidansvarig: Katrin Pedersen

Kontakt

Rektor:
Katrin Pedersen
070 - 369 15 11
E-postadress:
Katrin Pedersen


Skoladministratör:
Maria Strömberg
070 - 300 61 88
E-postadress:
Maria Strömberg

Studie- och yrkesvägledare
Susanna Bergman
070 - 405 13 50
E-postadress:
Susanna Bergman

Programledare:
Maria Wiborgh
070-270 21 00
E-postadress:
Maria Wiborgh

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu