Skolkuratorer

Vi skolkuratorer tillhör elevhälsan och vårt uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Det förebyggande arbetet innebär att vi arbetar för att minska risken för elevers ohälsa. Det hälsofrämjande arbetet innebär att vi arbetar för att bibehålla elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Vi arbetar för att du som elev ska må så bra som möjligt i skolan. Ibland kan livet kännas svårt och det är inte alltid lätt att veta vem man ska vända sig till, då kan man vända sig till oss kuratorer. Även du som förälder är välkommen att vända dig till oss för råd och stöd i olika frågor som gäller ditt barn.

Vanliga frågor som vi jobbar med är om stress, utanförskap, mobbning, droger, alkohol, oro, ångest, sorg, sömnproblem, relationer, familjeproblem m.m. Inga frågor eller funderingar är för små eller obetydliga. Vi kan också förmedla kontakt med andra instanser som t ex barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), vuxenpsykiatrin, socialtjänsten eller habiliteringen. Hos oss kan du också få information om CSN och andra studieekonomiska frågor.

Tveka inte att ta kontakt med oss om det är något du undrar över!

Skolkurator
EK, NA, RL och HA

Beatrice Andersson Sobotka
0582-35 421
beatrice.andersson.sobotka@alleskolan.eu

Skolkurator
IN, FT och TE och Lärling

Anna Erichs
0582-35 537
anna.erichs@alleskolan.eu

Skolkurator
BF, VO och Gymnasiesärskolan

Matilda Almquist
0582-35 426
matilda.almquist@alleskolan.eu

Skolkurator
BA och EE

Sofia Thevathason
0582-35 445
sofia.thevathason@alleskolan.eu

Skolkurator
IMYRK, IMIA, IMPUNKTEN

Alexander Sandberg
0582-35 308
alexander.sandberg@alleskolan.eu

Skolkurator
IMSPRÅK, SAPunkten, ES, HU och SAM

Ourania Paraskevadi
0582-35 473
ourania.paraskevadi@alleskolan.eu

Skolkurator
BA och EE

Carina Nylin
0582-35 422
carina.nylin@alleskolan.eu

Här hittar du bra och viktiga länkar

Autism & aspergerförbundet
www.autism.selänk till annan webbplats

Barn och ungdomspsykiatrin
www.bup.selänk till annan webbplats

Barnens rätt i samhället
www.bris.selänk till annan webbplats

Brottsofferjouren - Stöd och hjälp vid brott.
www.brottsofferjouren.selänk till annan webbplats

CSN - Information om studiestöd på gymnasiet

- Studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20.
- Studiemedel från höstterminen det år du fyller 20.
- Grundläggande rätt till svenskt studiestöd/studiehjälp.
- Extra tillägg för familjer med låg inkomst.
www.csn.selänk till annan webbplats

Försäkringskassan - Här finns information för dig som har en varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning.
www.forsakringskassan.selänk till annan webbplats

Heder - Ett nationellt projekt om hedersrelaterat våld mot HBT-ungdomar.
www.heder.nulänk till annan webbplats

www.hedersfortryck.selänk till annan webbplats

Information om Sverige - Till dig som är ny i Sverige och enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället. Här finns allt samlat på flera olika språk på en och samma plats.

وافد جديد إلى السويد

تازه وارد در سویدن

تازه وارد به سوئد

ጋሻ ኣብ ሽወደን

www.informationsverige.selänk till annan webbplats

Kuling - Att leva med en psykiskt sjuk förälder.
www.kuling.nu/att-leva-med-en-psykiskt-sjuk-foralderlänk till annan webbplats

RFSL ungdom - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.
www.rfslungdom.selänk till annan webbplats

RFSU - Arbetar med upplysning, utbildning och opinionsbildning samt rådgivning kring sexualitet.
www.rfsu.selänk till annan webbplats

Riksförbundet Attention - En intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionshinder och deras anhöriga.
www.attention.selänk till annan webbplats

Rädda barnen

www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/barn-och-ungalänk till annan webbplats

Självmordsupplysningen - Stöd och hjälp via chatt och mejl.
www.mind.selänk till annan webbplats

Socialtjänsten - Information om socialtjänsten för barn och unga.

www.kollpasoc.selänk till annan webbplats

Tjejzonen - För dig som vill ha någon att prata med.
www.tjejzonen.selänk till annan webbplats

Tjejjouren - Tjejjourerna är ideella föreningar som jobbar med att stötta och stärka unga tjejer.

www.tjejjouren.selänk till annan webbplats

Ungdomsmottagning på nätet
www.umo.selänk till annan webbplats

Ungdomsmottagningen på flera språk

- Information om kroppen, sex och hälsa. Du kan läsa om jämställdhet, dina rättigheter och hur du kan få hjälp att må bra.

- (Tigrinska)ንዓኻ ካብ ዕድመ 13 ክሳብ 20 ዘሎኻ ከገልግለካ ዝተዳለወ፤ ኣድራሻ ኢንተርነት እዩ። ኣብዚ ኣድራሻ ’ዚ፡ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣካላትን ጾታን፤ ብዛዕባ ጥዕናን ክትረክብ ኢኻ። ኣብኡ ውን፡ ብዛዕባ ማዕርነት ደቂ-ሰባት፡ ብዛዕባ መሰላትካ፡ ጽቡቕ ንኽስመዓካ ውን፡ ሓገዝ ብኸመይ ከም ትረክብ ክተንብብ ኢኻ።

- (Somaliska)Halkan waxa ku yaala macluumaad ku sabsan jidhka, galmada iyo caafimaadka. Waxaad sidoo kale ka akhriyi kartaa sinaanta, xaquuqdaada iyo sidaad u helayso caawimo si aad caafimaad u dareento.

- (Dari) یک وبسایت برای شما که سنتان بین ۱۳ الی ۲۰ است، میباشد. درینجا معلومات در مورد جسم، سِکس و صحت وجود دارد. و در ضمن میتوانید در مورد مساوات، حقوق شما و اینکه چطور میتوانید کمک حاصل کنید تا حالتان خوب شود، نیز بخوانید

- (Arabiska) موقع مخصص للذين عمرهم ما بين 13 و20 سنة. توجد هنا معلومات عن الجسد والجنس والصحة. كما يمكنك القراءة عن المساواة بين الجنسين وعن حقوقك وكيف يمكن لك الحصول على مساعدة لكي تكون حالتك النفسية جيدة.

www.youmo.selänk till annan webbplats

Vårdguiden
www.1177.selänk till annan webbplats

Region Örebro län

www.regionorebrolan.selänk till annan webbplats

Skolkurator
EK, NA, RL och HA

Beatrice Andersson Sobotka
0582-35 421
beatrice.andersson.sobotka@alleskolan.eu

Skolkurator
IN, FT och TE och Lärling

Anna Erichs
0582-35 537
anna.erichs@alleskolan.eu

Skolkurator
BF, VO och Gymnasiesärskolan

Matilda Almquist
0582-35 426
matilda.almquist@alleskolan.eu

Skolkurator
BA och EE

Sofia Thevathason
0582-35 445
sofia.thevathason@alleskolan.eu

Skolkurator
IMYRK, IMIA, IMPUNKTEN

Alexander Sandberg
0582-35 308
alexander.sandberg@alleskolan.eu

Skolkurator
IMSPRÅK, SAPunkten, ES, HU och SAM

Ourania Paraskevadi
0582-35 473
ourania.paraskevadi@alleskolan.eu

Skolkurator
BA och EE

Carina Nylin
0582-35 422
carina.nylin@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund