Specialpedagoger

Vi specialpedagoger hoppas att du som elev ska tänka och känna att det är stimulerande och kul att lära!

Vi specialpedagoger arbetar för att du som elev ska ges goda förutsättningar till utveckling och lärande utifrån dina behov, förutsättningar och möjligheter.

Det innebär att vi tillför specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.

Vi kartlägger hinder i skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd. Vi genomför pedagogiska utredningar och kan vid behov ge handledning och konsultation till pedagogisk personal.

Vi samarbetar med dina lärare, så att du får så bra förutsättningar som möjligt för att nå målen.

Vi samverkar med andra verksamheter inom kommun och landsting.

Vi är delaktiga när verksamheten följs upp och utvärderas. Vi är delaktiga när det handlar om utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer.

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor och funderingar!

Specialpedagog
IMIA, IMYRK, IMPunkten och IMSpråk

Anne Kliko Björk
0582-35 447
anne.kliko.bjork@alleskolan.eu

Specialpedagog
EK, HA, NA och RL

Carina Bergström
0582-35 379
carina.bergstrom@alleskolan.eu

Specialpedagog
(BF, VO, Särskolan, TE, IN, FT)


Anna Sjöman
0582-35 393 anna.sjoman@alleskolan.eu

Specialpedagog
(BA, EE)

Anette Nielsen
0582-35 416
anette.nielsen@alleskolan.eu

Specialpedagog
IMIA, IMYRK, IMPunkten och IMSpråk

Anne Kliko Björk
0582-35 447
anne.kliko.bjork@alleskolan.eu

Specialpedagog
EK, HA, NA och RL

Carina Bergström
0582-35 379
carina.bergstrom@alleskolan.eu

Specialpedagog
(BF, VO, Särskolan, TE, IN, FT)


Anna Sjöman
0582-35 393 anna.sjoman@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund