Information runt Covid-19

Att tänka på för dig som är elev på Alléskolan

När du nu börjar på Alléskolan befinner vi oss i en pandemi. För att du ska känna dig trygg och för att kunna skydda dig själv och andra från att bli smittad av Covid-19 vill vi uppmärksamma dig på några viktiga saker:

Stanna hemma om du inte är frisk

Detta gäller även om du bara känner dig förkyld. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas. Du stannar hemma så länge som du känner dig sjuk och ytterligare minst två dagar efter att du blivit symtomfri. Känner du dig osäker kontakta 1177, din vårdcentral eller en skolsköterska.

Handhygien

Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Använd handsprit som finns i caféerna, matsalen och i receptionen. Se film från 1177 Vårdguiden om hur du ska tvätta dina händerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Håll avstånd

Tänk på att hålla avstånd till andra.

Uppmaning från Länstrafiken

Det är Länstrafiken som ansvarar för busstrafiken i Örebro län. De har föreskrifter från Folkhälsomyndigheten som innebär att antalet passagerare på bussarna behöver begränsas för att undvika trängsel. Du uppmanas därför att om det är möjligt gå, cykla eller använda andra färdmedel till skolan. Här hittar du information från Länstrafienlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad vi gör på skolan

  • Extra städning med daglig avtorkning av tagytor såsom handtag, ledstänger och bordsytor.
  • Tillgång till handsprit vid receptionen, caféerna och ingången till matsalen.
  • Informationsskyltar på flera olika språk finns uppsatta runt om i skolan.

Vad kan du göra själv

Var rädd om dig själv och andra. Detta gör du genom att följa de anvisningar som finns i detta brev och annan information som du kommer att få på skolan.

Det är också viktigt att du läser den information som Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster presenterar.

Har du frågor? Prata med någon av oss som arbetar på skolan!


Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund