Individuella program inom gymnasiesärskolan

Det individuella programmet är till för dig som behöver en utbildning som är anpassad efter dina egna förutsättningar. Utbildningen utformas på ett sådant sätt att det passar just dig. Utbildningen är fördelad på fyra år och ger dig kunskaper för att du ska få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Du ska också få kunskaper för att kunna bestämma om ditt vardagsliv och för att kunna delta i samhällslivet.

På det individuella programmet läser du ämnesområden:
• Estetisk verksamhet
• Hem och konsumentkunskap
• Idrott och hälsa
• Natur och miljö
• Individ och samhälle
• Språk och kommunikation

Inom ämnesområdena erbjuder de individuella programmen många
aktiviteter; såsom dans, teater, kör, matlagning, bakning, lagidrott, ridning, aktiviteter i natur och samhälle m.m. Inom de individuella programmen kan du också välja att läsa en inriktning mot Fastighet och miljö. Det finns även möjlighet att kombinera ämnesområden med kurser från något av de nationella programmen utifrån dina förutsättningar.

På de individuella programmen anpassas undervisningen efter dina behov. Du har tillgång till tekniska hjälpmedel och IT-utrustning. I undervisningen använder du datorer och Ipads.

På de individuella programmen lär du dig att:
– utveckla ditt språk och att samtala med andra
– hantera vardagsmatematik
– förstå hur det fungerar i naturen och i samhället
– samtala om frågor som rör ditt liv
– förstå och använda engelska som du hör och ser omkring dig
– uttrycka dig genom dans, musik, bild och teater
– sköta ditt hem, din vardagsekonomi och din hälsa.

Alléskolans gymnasiesärskola har ett elevcafé – Café E. Du som elev deltar i att driva caféverksamheten och får bl.a. öva på att tillreda smörgåsar, brygga kaffe, möta kunder och stå i vår kassa som har visuellt stöd.

Viktigt för din personliga utveckling och dina studieresultat är trygghet och välmående. Du får en individuell studieplan där samverkan med dina vårdnadshavare är mycket betydelsefull.

Under utbildningen får du möjlighet att göra praktik på en arbetsplats eller inom daglig verksamhet.

Din framtid
Efter avslutad utbildning får du ett gymnasiesärskolebevis som visar vilka ämnesområden/kurser du har läst.

Gymnasiesärskolan har ett nära samarbete med din hemkommun för övergång från skola till daglig verksamhet/arbetsliv.

Ladda ner programblad:
InformationsbladPDF

Kontakt

Rektor:
Liselott Broman Huss
0582-35 420
liselott.broman.huss@alleskolan.eu

Kontakt gymnasiesärskolan:
0582-35 424

Till vårdnadshavare för elever som sökt/ska söka anpassad skolskjuts
Vårdnadshavare fyller i ansökan om anpassad skolskjuts och lämnar ansökan till skolan. Ni som har elever som ej har påbörjat sin utbildning vid Alleskolan har möjlighet att skicka in Er ansökan till adressen som står skriven på ansökan.

Blanketten ska vara skolan tillhanda senast 31 Maj för följande hösttermin.

Vi kopierar ansökan och skickar in den med skolans underskift till Transam.

Finns önskemål på annat än vad vi vanligtvis beviljar enligt våra regler så ska det framgå i ansökan. Detta för att vi ska ha tid på oss att undersöka och meddela vårdnadshavare om det är ett möjligt alternativ mot våra regler.

Elever har rätt att åka till och från hemmet/kortis och skolan i samband med skolans start och sluttider.

Vid ändring av datum, tider och information om lämning och hämtning vid kortis meddelar vårdnadshavare själva det till Transam. Om elever på grund av något inte ska åka med taxin så meddelar vårdnadhavare själva det till Transam.

Regler: Skolskjuts för elev i gymnasiesärskolanPDF
Blankett: Ansökan om anpassad skolskjutsPDF

Individuella programmet (SIV)

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund