Programmet för Administration, handel och varuhantering inom gymnasiesärskolan

Drömmer du om ett arbete där du får träffa många olika människor? Ett arbete där du får arbeta på ett serviceinriktat sätt mot människor genom bland annat försäljning, hantering av varor på ett varulager eller i affär.

Programmet för administration, handel och varuhantering ger dig både grundläggande och fördjupade kunskaper i handel, varulager, administration och kommunikation. Programmet passar dig som tycker om att arbeta med service och som trivs i mötet med olika människor.

Så arbetar vi på programmet:
På programmet kommer du att få möjlighet att arbeta både praktiskt och teoretiskt.

Du får lära dig om försäljning, logistik, inköp och varuhantering. Du lär dig också om marknadsföring, administration, arbete- och produktkunskap. Du får lära dig om kommunikation och kundservice.

Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en god hälsa.

Du lär dig också genom praktiskt arbete inom daglighandeln och inom detaljhandeln samt genom studiebesök inom olika områden. Alléskolans gymnasiesärskola har ett elevcafé – Café E. Du som elev deltar i att driva caféverksamheten och får bl.a. öva på att tillreda smörgåsar, brygga kaffe, möta kunder och stå i vår kassa som har visuellt stöd.

Gymnasiesärskolan har också ett lag där alla är välkomna att delta. Laget tränar innebandy och/eller fotboll varje vecka. Det förekommer att laget åker på turneringar och cuper.

Så är programmet upplagt:
Utbildningen är förlagd över 4 år. De nationella programmen har ämnen som alla ska studera såsom matematik, svenska m.m.

Programmets karaktär är yrkesämnen. Det är då du läser kurser som exempelvis handel, inköp och logistik, livsmedels- och näringskunskap, mat och butik, service och bemötande samt arbetsmiljö och säkerhet.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är en viktig del av utbildningen. Du tränar på och använder de kunskaper du får på programmet på en arbetsplats. APL genomför du i årskurs 3 och 4. APL är sammanlagt 22 veckor av utbildningen.

Under år 3 och 4 genomförs ett gymnasiesärskolearbete som ska visa att eleven är förberedd för ett yrkesområde som programmet är riktat mot.

Betyg
Du får betyg när en kurs är avslutad. Läraren ska bedöma dina kunskaper och jämföra dem med kraven som finns för betygsstegen A, C och E.

Din framtid:
Utbildningen kan leda till arbete i butik och varulager där man kan arbeta med hantering av varor. Utbildningen kan även leda till administrativt arbete på en arbetsplats där man kan få arbeta med posthantering mm. Skolan har ett nära samarbete med en rad olika aktörer för övergången från skola till arbetsliv. Activa, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är några av dem.

Informationsfilm från Skolverket:

Kontakt

Rektor:
Liselott Broman Huss
0582-35 420
liselott.broman.huss@alleskolan.eu

Kontakt gymnasiesärskolan:
0582-35 424

Till vårdnadshavare för elever som sökt/ska söka anpassad skolskjuts
Vårdnadshavare fyller i ansökan om anpassad skolskjuts och lämnar ansökan till skolan. Ni som har elever som ej har påbörjat sin utbildning vid Alleskolan har möjlighet att skicka in Er ansökan till adressen som står skriven på ansökan.

Blanketten ska vara skolan tillhanda senast 31 Maj för följande hösttermin.

Vi kopierar ansökan och skickar in den med skolans underskift till Transam.

Finns önskemål på annat än vad vi vanligtvis beviljar enligt våra regler så ska det framgå i ansökan. Detta för att vi ska ha tid på oss att undersöka och meddela vårdnadshavare om det är ett möjligt alternativ mot våra regler.

Elever har rätt att åka till och från hemmet/kortis och skolan i samband med skolans start och sluttider.

Vid ändring av datum, tider och information om lämning och hämtning vid kortis meddelar vårdnadshavare själva det till Transam. Om elever på grund av något inte ska åka med taxin så meddelar vårdnadhavare själva det till Transam.

Regler: Skolskjuts för elev i gymnasiesärskolanPDF
Blankett: Ansökan om anpassad skolskjutsPDF

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund