Programmet för Fordonsvård och godshantering

Drömmer du om ett arbete där du får arbeta med fordon (mestadels inriktat mot fordonsvård), lagerarbete och godshantering?

Programmet för fordonsvård och godshantering ger dig både grundläggande och fördjupande kunskaper i bilvård, fordonsbranschen, fordonsteknik och godshantering.

Så arbetar vi på programmet:

På programmet kommer du att få möjlighet att arbeta både praktiskt och teoretiskt. Större delen av utbildningen är praktisk. Mycket av det mer teoretiska innehållet går att knyta till praktiska moment.

Du lär dig om fordon och hur de ska skötas. Hur lager och terminaler fungerar får du också lära dig. Inom både fordonsbranschen och lagerarbeten möter du människor. Det är därför viktigt att träna på att bemöta kunder och ge god service.

Arbetsmiljöfrågor är viktiga för att du ska veta vad det innebär med en trygg och säker arbetsmiljö.

Vi gör också studiebesök på olika företag.

Så är programmet upplagt:

Utbildningen är förlagd över 4 år. De nationella programmen har ämnen som alla ska studera såsom matematik, svenska m.m. Programmets karaktär är yrkesämnen. Det är då du läser kurser som exempelvis fordonsvård personbil, rekonditionering, godshantering med truck, hjulutrustningsteknik, service och bemötande och arbetsmiljö och säkerhet.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är en viktig del av utbildningen. Du tränar på och använder de kunskaper du får på programmet på en arbetsplats.

APL genomför du i årskurs 3 och 4. APL är sammanlagt 22 veckor av utbildningen. Under år 3 och 4 genomförs ett gymnasiesärskolearbete som ska visa att eleven är förberedd för ett yrkesområde som programmet är riktat mot.

Din framtid:
Utbildningen kan leda till arbete på bensinmack/däckverkstad med
däckbyten, biltvätt med yttre och inre rengöring, städning och ytbehandling av fordon, lager / terminaler med användning av truckar vid orderhantering och annan förflyttning av gods.

Skolan har ett nära samarbete med en rad olika aktörer för övergången från skola till arbetsliv. Activa, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är några av dem.

Informationsfilm från Skolverket:

Kontakt

Rektor:
Liselott Broman Huss
0582-35 420
liselott.broman.huss@alleskolan.eu

Kontakt gymnasiesärskolan:
0582-35 424

Till vårdnadshavare för elever som sökt/ska söka anpassad skolskjuts
Vårdnadshavare fyller i ansökan om anpassad skolskjuts och lämnar ansökan till skolan. Ni som har elever som ej har påbörjat sin utbildning vid Alleskolan har möjlighet att skicka in Er ansökan till adressen som står skriven på ansökan.

Blanketten ska vara skolan tillhanda senast 31 Maj för följande hösttermin.

Vi kopierar ansökan och skickar in den med skolans underskift till Transam.

Finns önskemål på annat än vad vi vanligtvis beviljar enligt våra regler så ska det framgå i ansökan. Detta för att vi ska ha tid på oss att undersöka och meddela vårdnadshavare om det är ett möjligt alternativ mot våra regler.

Elever har rätt att åka till och från hemmet/kortis och skolan i samband med skolans start och sluttider.

Vid ändring av datum, tider och information om lämning och hämtning vid kortis meddelar vårdnadshavare själva det till Transam. Om elever på grund av något inte ska åka med taxin så meddelar vårdnadhavare själva det till Transam.

Regler: Skolskjuts för elev i gymnasiesärskolanPDF
Blankett: Ansökan om anpassad skolskjutsPDF

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund