Lokal Idrottsutbildning (LIU) - Fotboll

På Alléskolan har du möjlighet att kombinera ditt fotbollsintresse med studier på de flesta av våra nationella program. Två gånger i veckan på förmiddagstid har vi lektion där du får utveckla dina fotbollsfärdigheter. Samtidigt som du får ägna dig åt ditt stora intresse får du betyg i två kurser som du kan räkna in i din gymnasieexamen. Självklart är schemat anpassat och du missar inga andra lektioner.

Under årskurs 1 och 2 läser du två kurser parallellt, Idrott och hälsa 1 – specialisering 100p samt Träningslära 1 100p. Den största delen av undervisningen bedrivs på Alléskolans konstgräsplan där vi också blandar innehållet från de två kurserna. Fokus i Idrott och hälsa 1 – specialisering är teknik och taktik i fotboll. I Träningslära 1 får du grundläggande kunskaper i träningslära, kroppens byggnad och kost för att du själv ska kunna lägga upp en plan för hur du ska kunna träna för både prestation och hälsa. Båda kurserna är till största delen praktiska men med teoretiska inslag.

Vi har möjlighet att bedriva undervisningen i flera bra träningsmiljöer på skolans område:

  • Konstgräsplan
  • Naturgräsplaner
  • Två gym
  • Träningsstudio
  • Två idrottshallar
  • Simhall

Du kommer att träffa olika lärare som har de förkunskaper som krävs för att bedriva undervisningen med bra kvalité. All undervisning tar sin utgångspunkt i att ge eleverna förutsättningar att utvecklas till att bli så bra fotbollsspelare som möjligt.

Ansvariga för LIU – fotboll är:

Daniel Fridholm, utbildad på GIH och idrottslärare på skolan samt UEFA advanced-utbildad utifrån Svff:s tränarstege.

Sverker Lindström ungdomstränare med en lång fotbollskarriär på hög nivå, utbildad på GIH, idrottslärare på skolan.

Marcus Ludvigson, utbildad på GIH och idrottslärare på skolan. Dessutom certifierad fystränare och kostrådgivare.

Program och inriktningar som du kan kombinera med Nationell Idrottsutbildning (NIU)
eller Lokal Idrottsutbildning (LIU):

Förteckning program och inriktningar NIU eller LIUPDF

Kontakt

Marcus Ludvigsson
0582-35 471
marcus.ludvigsson@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund